ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - ЗА НАС

Фирма “Проектстройинженеринг ТП” ООД София
е регистрирана от Софийски Градски Съд от 01.04.1990 година със седалище – град София.

Основната дейност на фирмата
е пътно проектиране, строителство и ремонт на пътища и съоръжения, изграждане на външни водопроводи и канали...

Мост над р.Нишава на път III-8001Снимки от "Изграждане на мост в аварийно състояние на км 1+500 над р.Нишава на път III-8001 Калотина - Беренде - Каленовци". Вижте снимки от целия процес на строителството...

ОБОРУДВАНЕ
Фирма “Проектстройинженеринг ТП” ООД е оборудвана със собствена механизация; за извършване на земни работи - багери , булдозери , челни товарачи ; за изграждане на пътни настилки – автогрейдери , асфалтополагащи машини , уплътнителна техника /валяци , вибрационни плочи , трамбовки/ ; автокранове за монтаж на бетонови стоманобетонови и стоманени елементи и конструкции , както и за придвижване на механизацията от и до обектите . Собственият автотранспорт - самосвали и самосвални ремаркета – позволява превозването на земни маси...

DELTA HILL SUNNY RESIDENCE PARK - с. КладницаПрез периода 2006-2008 участвахме в строителството на селище Делта Хил до с. Кладница. Проектстройинженеринг работеше по договор за цялостната инфраструктура на селище от 400 нови къщи, построено на празен терен...

Нашите партньори

Информация за някои от по-важните партньори и инвеститори с които сме работили, както и референции за работата ни.

Обекти по които сме работили

Пълна информация за обектите от последните 10 години по които е работила фирмата.

Новини

Последна информация, текущи обекти, свободни позиции и всичко останало което се случва в момента.

ПРОЕКТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП ООД

 

“Проектстройинженеринг ТП” ООД София , е регистрирана от Софийски градски съд , с решение № 1 от 01.04.1990 година , по фирмено дело 1625/90 г и е вписана в регистъра – том 38 , партида 3712 ,стр. 194 , със седалище – град София. Тя е 100 % частна фирма , с данъчна регистрация – Данъчна служба Слатина , град софия . Основната дейност на фирмата е пътно проектиране, строителство и ремонт на пътища и съоръжения, изграждане на външни водопроводи и канали, ремонт и поддържане на водопреносната система , промишлено строителство и строителство на жилищни обекти. Успоредно с горното строене на пътищата и улиците, фирмата е специализирала в изграждането на съпътствуващите строителството инфраструктурни комуникации - под и над земята - колектори, канали, електропроводи, кабелни канали и други .

Услуги

Намерете ни

За връзка с нас

171 Булевард Европа
София, 1331
Телефон: +359 888 601 111
E-mail: psiusmbg@gmail.com